Webshop

Logo

Seed of Life Hanger zilver

 44,00

Uitverkocht

Extra informatie

Productomschrijving

Prachtige krachtige grote Seed of Life Hanger voor een verbinding met je eigen oer geometrie

Herstel van de Oorspronkelijke Geometrie van jouw Wezen

Lees hier meer over de Flower of Life symboliek en werking.

Zilver. Ongeveer 3,2 cm doorsnede.

Flower of Life: Geometrie van Schepping

Healingen met de Flower of Life Symboliek die de geometrie van de Schepping in zich draagt.
De Flower of Life is een eeuwenoud symbool welke slechts op een paar plaatsen ter wereld gevonden is. Een van deze plekken is het Osirion, een van de tempels van Abydos in Egypte, die ondergronds gebouwd werd.
Deze symboliek van de ondergrondse tempel is terug te voeren op de Egyptische Scheppingsverhalen van de Oerheuvel waaruit alle schepping ontstaan is.
De Flower of Life symboliek vertaald de schepping op zich, omdat het symbolisch uitgebeeld is als bloem van een vruchtboom. Deze bloem draagt het zaad in zich, dat wanneer het de juiste voedingsbodem vindt, opnieuw kan uitgroeien tot een boom. Dit vertolkt ook de Oneindigheid en Creatieve Schepping die ieder in zich draagt.

Herstel van de Oorspronkelijke Geometrie van jouw Wezen

Lees hier meer over de Flower of Life symboliek en werking.

Over de Flowers of Life van Praktijk Apofyliet

Krachtig geactiveerde en geïnitieerde Flower of Life (Hangers) die een enorme versnelling in je groeiprocessen en healing brengen, vanuit de Oorspronkelijke Matrix van het Eenheids Bewustzijn.

Deze Flower of Life (hangers), die ook als krachtig healingtool ingezet kunnen worden bij healingen of meditatie, krachtige activaties of persoonlijke initiaties dragen de coderingen en initiaties in zich van vele reizen naar Abydos, en het Heilige Osirion. Een van de weinige Heilige Plaatsen ter wereld waar de Flower of Life gevonden is.
Met dank aan een serie ‘Moeder Flowers’ die al sinds 2005 op al onze initiatie en activatie reizen mee hebben gewerkt en mee zijn gereisd door heel Egypte naar alle bekende en onbekende krachtplaatsen en tempels, zijn deze Flower of Life hangers/healingtools zeer krachtig geïnitieerd en opgeladen en dus werkzaam ten behoeve van jouw Ascensiegroei en zijn tevens aangesloten op het Universele Eenheids Bewustzijn.
De Geometrieën van de gehele Schepping liggen vervat in de afbeelding van de Flower of Life, en werken alleen al daardoor zeer helend, trillingsverhogend en Bewustzijnsgroei ondersteunend omdat zij telkens opnieuw onze eigen Oorspronkelijke matrixen, blauwdruk en geometrie aantrillen om weer volledig opnieuw her-innert en/of geheeld te worden. Maar daarnaast zijn hieraan dus ook de frequenties van het Oude Land van de Zon, Khemit of beter bekend als het oude Egypte hieraan toegevoegd.  Alle hoogste en zuiverste  Lichtkwaliteiten, coderingen van kennis, healing en wijsheid zijn overgedragen van de vele Heilige (kracht)Plaatsen, inclusief de energie van de activaties en initiaties door een aantal grootse Meestervelden zelf (Osiris, Isis en Sechmet) in het Heilige Bronwater van het Osirion, onder de oorspronkelijke Flower of Life zelf.
En tenslotte zijn de frequentiegolven van het afgelopen 99-11 Sterren-Portaal daar ook nog aan toegevoegd (kortgezegd: de frequenties om tot een volledige afronding van al het oude te komen, in diepe transformatie te komen en geboren te worden in je eigen Universele Eenheids Bewustzijn en Meesterschap).
Dat maakt deze healingtools/hangers tot zeer krachtige initiatie instrumenten ter ondersteuning van je eigen groei, bewustwording en healingprocessen en kan werkelijk een immense versnelling in je groeistukken teweeg brengen.
Met dank aan de 99-11 sterrenportaal frequenties wordt alles wat aangeraakt, geopend, geactiveerd wordt in je Bewustzijn ook tot in het diepst van je celniveau verankerd, waarmee het alle healing en trillingsverhogingen werkelijk in de belichaming helpt te komen,  en kan daarmee krachtige opschoning ook in je fysieke lijf en op alle lagen van energie en Bewustzijn teweeg brengen!
Een prachtig nieuwetijds healingtool en sieraad dus die voor vele doeleinden inzetbaar is en je groei in Bewustwording en healing  krachtig ondersteund.

Werken met de volledig geactiveerde Flower of Life

Wanneer we nu gaan werken met de symboliek van de Flower of Life werken we eigenlijk met een Flower of Light, een instrument van messing of titanium welke door Praktijk Apofyliet volkomen opgeladen is in de Oorspronkelijke Oud Egyptische Energieën. De Oorspronkelijke energie van de eerste Gouden Tijd in het Antieke Egypte (Khem) van ver voor de tijden van Atlantis. (Ver voor het hedendaags bekende dynastieke oude Egypte).

De initiaties die ik op deze symbolen mag doen komen vanuit mijn Monadisch Bewustzijn (mijn hoogste/diepste Wezenslagen binnen dit Universum, welke een innige verbinding dragen met de Ontstaans energieen van het antieke Egypte. Mijn Hoger Bewustzijn wat op Universeel niveau Seshat IS, werkt daarmee vanuit de versmelting met Tweelingstraal Thoth samen om de Oorspronkelijke energieën weer te openen en activeren.
Deze oeroude technieken plaatsen de materie van de Flower of Life in de Oorspronkelijke Matrix van hun Bedoeling.
Ik werk daarnaast in deze initiaties o.a. samen met vele andere Meesterbewustzijnsvelden (Ascended Masters & Engelen), Neteru (Goden/Godinnen) van het Oude Land, maar ook de Paradijsmatrix van de Gouden Tijdperken op aarde zoals deze in hun Oorsprongsenergie zijn.
Alle oude coderingen, programmeringen en karmische belastingen die in de loop der eeuwen op aarde gecreëerd zijn, en met name in de frequenties van het Egyptisch Bewustzijn, zijn hiermee verwijderd uit deze symbolen, die zowel vanuit Galactische- als Aardse herkomst waren.
Deze Flowers of Light zijn dan ook in hun puurheid hersteld en bieden daarmee een krachtig healing gereedschap om terug te kunnen keren in je eigen Oorsprongs Licht. En middels deze healingen ook je eigen karmische patronen, conditioneringen, eventuele beïnvloeding van implantaten, niet-eigen energie of verstoringen te herstellen en terug te brengen in Eenheid en balans. Opdat het nieuwe Gouden Tijdperk van ons Zijn ook weer via ons Bewustzijn en onze groei gecreëerd mag gaan worden.

Deze Flower of Life symbolen zijn ook zeer diep verbonden aan, afgestemd op en geïnitieerd in de oorspronkelijke frequenties van de Flower of Life afbeeldingen in het Osirion te Abydos. Welke ook oeroud is.
Deze initiaties zijn verankert via enkele “Moeder- Flowers” die op al deze reizen vanaf 2005 mee zijn geweest en actief geïnitieerd, geactiveerd en bijdrage geleverd hebben bij tempel activaties en initiaties, het creëren van en activeren van (nieuwe en oude) Ascensielijnen in het Egyptisch Bewustzijn en collectieve Egyptische veld, etc.
Tijdens de reizen van 2010 (juni, oktober en november) en 2011 (maart) zijn deze ‘Moeder Flowers of Life’ tevens geïnitieerd binnen de activaties en initiaties in en rondom het Osirion zelf, zijn ze geïnitieerd en ‘gedoopt’ in het Heilige water van het Osirion (onder de afbeelding van de Flower of Life) en in de Heilige Osiris kamer van het Osirion. Daarnaast zijn de Flowers of Life mee gereisd, hebben mee gewerkt en de initiaties ontvangen van onze activaties in het herstel van de Ascensielijnen van Osiris en Isis via de Seti I tempel, het Osirion en the Tombe of Isis (in de woestijn, welke een Multidimensionaal Portaal is die het volledig Universeel bereik heeft). Een verbintenis die voor het eerst werkelijk op aarde mogelijk is geworden.

Deze ‘Moeder Flowers’ hebben tijdens deze initiaties mee gewerkt aan dit planetaire en Kosmische  Lichtwerk, maar tevens ook werden zij geïnitieerd om de drager te zijn van de weer verbonden en gebundelde, verstrengelde frequenties van Isis en Osiris: Ze dragen dus in hun Wezen en frequentie de mogelijkheid tot Volledige versmelting van het Goddelijk Mannelijke en Goddelijk Vrouwelijke om tot volledige Eenwording (het Heilig Huwelijk) te komen van waaruit de Horus geboren kan worden (= Volledig Meesterschap, Ascensie, Gerealiseerd Bewustzijn). En deze Flowers of Life helpen in jouw dus ook deze frequentie en Potentie weer tot Ontwaken te brengen!

De Flowers of Life/Light herstellen alle beschadigde structuren in jouw Oorspronkelijke Blauwdrukken van Zijn, stap voor stap in een voor jou passend tempo, om steeds diepgaander tot werkelijke Heelwording en volledig Gerealiseerd Meesterschap te komen. Ze werken daarmee ook diepgaand door al je Lichtlichamen, energievelden en fysieke celbewustzijn en DNA heen om al je Goddelijk Potentieel weer te doen ontwaken!

Het materiaal

Messing draagt de Kracht en Lichtcoderingen van en verbindingen met de Zon in zich en is een krachtige geleider van energieën (Solair Bewustzijn).
Draagt sterke verbindingen met Ra, de Aton, het Gouden Egyptisch Oorspronkelijk Bewustzijn.

Terwijl titanium/edelstaal een krachtige geleider is van de maan en de Lichtcoderingen van de maanenergieën in zich draagt (Lunair Bewustzijn).
Sterk verbonden met Thoth, Khonsu, het Gouden Egyptisch Oorspronkelijk Bewustzijn.

©Willemien Timmer 2011

0
No products in the cart