Webshop

Logo

Inwijding Horus Bewustzijn

 44,44

Een inwijding in je eigen vergeten Meesterkwaliteiten. Inwijdingen bedoeld ter ondersteuning van jouw bewustwordingsprocessen, gebaseerd op universele wetmatigheden en kwaliteiten, vertaald via overleveringen van het oude Egypte voor het hier en nu.

Extra informatie

Productomschrijving

Inwijding Horus Bewustzijn

 

Horus: Activatie van je derde oog en pijnappelklier. Overzicht, inzicht en innerlijke kennis, uitlijning, intuïtie en schouwend vermogen.

 

Inwijding

Een inwijding omvat zowel energie overdracht (transmissie), heling en bewustwording.
Een inwijding bestaat uit zowel kennisoverdracht als zelf ervaren en van daaruit her-inneren.

Een inwijding reikt informatie (is ook hogere energie en een trillingsverhoging) aan, transmissie van energieen voor healing en bewustwording, creëert een sacred space waarin deze energieen te ervaren zijn voor jou, zodat deze gewekt worden in je onbewuste lagen en naar bewustwording getrokken worden, zodat jij ook verder kunt groeien in bewustzijn en bewust ervaren.

Deze inwijdingen in eigen Meesterschapskwaliteiten zijn bedoeld voor je eigen healingsprocessen en bewustwording en belichten Universele kwaliteiten die via overleveringen van het oud Egyptische veld vertaald worden naar Meesterschapskwaliteiten in het hier en nu.

Door deze energie, bewustzijnslagen, potenties en kwaliteiten weer in her-innering te brengen, groeit jouw bewustzijn weer in het potentieel wat je van nature in je hebt. (Maar wat veelal vergeten, afgesloten of versluierd is geraakt).

In verschillende inwijdingsronden (vanaf 2023-2024) zijn vele van deze Meesterschapskwaliteiten belicht in de vorm van verschillende Inwijdingen, die nader verklaren en laten voelen om welke innerlijke kwaliteiten het gaat. Deze kwaliteiten worden belicht en weer aangeraakt in bewustzijn, zodat je deze in je Zelf weer kunt toelaten en ervaren, eigen kunt maken en bewust kunt hanteren en inzetten.

Elke inwijding belicht een ander aspect (Neteru kwaliteit) en kan andere stromen van healing en bewustwording op gang brengen. In elke inwijding worden andere bewustzijnslagen, golflengtes, frequenties en kwaliteiten dieper geactiveerd en her-innert.

Tijdens de inwijding kun je van alles ervaren of helemaal niets. Dit laatste betekend echter niet dat er niets gebeurd! Wanneer je niets of weinig ervaart kan het zijn dat een Mesterkwaliteit nog letterlijk ver van je af staat. Dan is het moeilijker te voelen, omdat het heel subtiele energieën betreft.  Door de inwijding wordt deze energie- en bewustzijnsstroom echter wel in jou aan gezet en kan zich gaan ontplooien.

Dat betekend dat er groei op gang zal komen zodat jij op een later moment in je groei wel bewuster deze energie, kwaliteiten en bewustzijn gewaar zult worden. Af en toe de inwijding herhalen helpt om dit proces in beweging te houden en bij jezelf te checken of er al meer van te ervaren is in jouw leven, bewustwording  en groei.

 

Praktische informatie:

Elke inwijding duurt gemiddeld 50 minuten tot een uur. Deze inwijding is opgenomen als een mp3 audiobestand.

De energetische uitwisseling voor 1 inwijding bedraagt € 44,44
Inwijdingen zijn los te bestellen.
Bij bestelling van 9 inwijdingen ontvang je een korting en betaal je € 375,- i.p.v. € 399,-

Na bestelling en betaling ontvang je van mij (handmatig verstuurd en zo snel als mogelijk is) een transfer-mail met link naar de betreffende audio/ mp3 van de inwijding. Deze kun je binnen 7 dagen downloaden en (voor eigen gebruik!)  zo vaak je wilt herhalen. De ervaring leert dat herhaling helpt om diepere lagen aan te raken en te activeren en daarnaast helpt om deze energie dieper te integreren en gronden in je hier en nu mens-zijn.

 

Belangrijk om te weten

Elke inwijding is een moment opname die vanuit (gechannelde) kennisoverdracht, diepte her-innering en  doorleefde ervaring met de betreffende energie en inspiratie is ontstaan in een bepaald moment. Het kan zijn dat een bewustzijnsveld nog heel veel meer kwaliteiten, potenties en mogelijkheden omvat, die op dat moment (nog) niet belicht zijn of worden.

De Inwijdingen met betreffende informatie, transmissie, healing en activatie zijn op het hoogst haalbare qua mogelijkheden op dat moment in tijd afgestemd. Zowel vanuit mijn eigen bewustzijn, als wat er mogelijk al ‘vertaalbaar’ en ‘verstaanbaar’ is voor het collectieve bewustzijnsproces.

De opnames zijn niet met professionele apparatuur in een studio opgenomen. Daardoor kan er soms sprake zijn van lichte bijgeluiden of achtergrond geluiden. Er is veel zorg besteed aan het zoveel mogelijk beperken hiervan.

Er rust auteursrecht op deze audio’s en inwijdingen, dus ongevraagd verder delen is niet toegestaan! (Jammer dat het er tegenwoordig helaas bij vermeld moet worden: Wil je dit vertrouwen schaden, dan zijn de energetische consequenties ook voor jouw ‘rekening’. Ik neem aan dat wanneer je serieus bezig bent met groei in bewustzijn, ook de eigen verantwoordelijkheid en zuiverheid op zich genomen wordt.)

apofyliet-bewustzijncentrum.nl - Neteru

Neteru of Godskwaliteiten worden in de inwijdingen belicht

We werken aan de hand van de Neteru kwaliteiten. De Neteru worden vaak verkeerd vertaald als zijnde Goden en Godinnen van het oude Egypte. Dit is echter een foutieve en zeer 3D ziens- en benaderingswijze.
De Neteru zijn in essentie de Universele Godskwaliteiten die ook de in ons aanwezige Oorspronkelijke (Gods) Kwaliteiten weerspiegelen.
Of je nu wel of niet iets met de Egyptische energie hebt, dat maakt dus niet uit. Dit energieveld kent vele kosmische wetmatigheden en kwaliteiten weerspiegeld die Universeel van aard zijn en die een krachtige herinnering vormen aan hoe ons bewustzijn van origine in elkaar steekt. Daarnaast bevat het coderingen en ‘broodkruimels’ om de weg terug naar Thuiskomen in je totale Zelf te vinden.

Door per activatie te werken met een andere Neter of Netert (mannelijke of vrouwelijke Oorspronkelijke- of Godspotenties) kun je weer dieper bewust worden van wat deze inhouden en weer geïnitieerd en geactiveerd worden in deze kwaliteiten.
M.a.w. je wordt je weer bewust om welke kwaliteiten, energie, gevoelslagen en mogelijkheden binnen je Zelf het gaat en hoe je deze verder kunt ontdekken, ontplooien en weer de vrije ruimte in je bewustzijn en leven kunt geven. Het activeert deze potenties en kwaliteiten weer tot diep in je DNA en (menselijk) bewustzijn.

Geen van de Neteru of Godskwaliteiten staat uiteraard op zichzelf. Alles is met alles verbonden en vele Neteru overlappen elkaar dan ook in kwaliteiten. Echter de Neteru zijn ‘uitgevonden’ om juist stap voor stap de Goddelijke Potenties in ons weer te gaan her-inneren, omdat in één keer het totale Goddelijk Potentieel weer her-inneren onmogelijk is vanuit de menselijke (beperkte) hoedanigheid van bewustzijn, als dank aan de vallen uit (Oorspronkelijk) bewustzijn.
De Neteru kun je dus zien als traptreden die stap voor stap je eigen Goddelijk Potentieel weer kunnen helpen her-inneren, hier en nu, op aarde.

 

Er zijn inmiddels van vele Neteru kwaliteiten Inwijding opnames gemaakt, die hier te bestellen zijn.
Zo nu en dan worden er ook workshops georganiseerd door Bewust Zijn Centrum Apofyliet, die Neteru kwaliteiten of andere Universele kennis via oud Egyptische aspecten belichten. Meer info daar over vind je in de activiteiten agenda.

 

© Willemien Timmer / Bewust Zijn Centrum Apofyliet, 2024

0
No products in the cart