Webshop

Logo

De Oorspronkelijke Mens Code Thuis Training

 77,00

Extra informatie

Productomschrijving

Nieuw 2021: Thuis training

Vanaf 1 januari 2021 is de online training De Oorspronkelijke Mens Code in een nieuw jasje gegoten en omgevormd tot een thuis training. Dat betekend dat je niet meer achter een beeldscherm hoeft te kruipen om deze zelf-groei-‘studie’ te volgen, maar gemakshalve met een boekje op schoot en een kop thee je bewustzijnstraining kunt (ver)volgen.

Bij aanmelding ontvang je van mij een boekje met al het groei- en studie materiaal, waarin je ook de linken vindt naar de audio opnames (die nog wel online zijn, in een afgeschermde omgeving). Zodoende hoef je de gechannelde oefeningen en afstemmingen niet te missen, die een wezenlijk onderdeel van deze training zijn.

Hier onder vind je de informatie van de eerdere online verse van deze training. Hoewel de vorm is gewijzigd geeft deze informatie je nog steeds inzicht en informatie over wat de huis training inhoud en aan kan reiken. (vervang voor jezelf tijdens het lezen ‘online training’ in ’thuis training’ en je leest wat deze nieuwe vorm je aanreikt.

apofyliet.nl -oorspronkelijke mens

2019-2020 Online Training

Vanuit de energieen waar ik het gehele jaar 2019 in meerdere en of mindere mate al mee bezig ben, omdat deze gedurende het jaar 2019 en 2020 krachtig mee stromen in alle bewustzijnsshifts en trillingsverhogingen, is nu voor het eerst vanuit innerlijke Goddelijke Flow een online training ontstaan: De Oorspronkelijke Mens Code. 

Recent op 1 december 2019 heb ik daar een krachtige krachtige activatie dag over mogen geven en  mijn recente reis naar Egypte stond ook volledig in het teken van deze Godsfrequenties weer op diepere lagen gaan binnen halen, integreren en belichamen.
Hoe kan het ook anders dan dat er een mogelijkheid geboden dient te worden om meer mensen bewust te maken van deze Goddelijke frequenties , die gedurende 2019 maar ook in komend 2020 mee stromen, als aanzet, basis en voortstuwende kracht van bewustwording waar we nog voor staan.

 

De Online training: De Oorspronkelijke Mens Code

Deze online training is volledig gericht om op eigen tempo je eigen proces nader onder de loep te leggen. Maar bevat ook heel veel ‘gechannelde’ (door mijn Zijn geactiveerde, geïntegreerde, gegronde en belichaamde hoger bewustzijns) kennis.
Deze is nodig om achtergronden te gaan begrijpen, om je bewustzijn op te rekken en verder te openen, zodat de activatie afstemmingen (audio’s) die ook deel van deze training zijn, nog veel dieper binnen kunnen komen.
Maar in deze kennis en informatie liggen ook frequenties en energiestromen verweven ( ‘achter de woorden’) die een bewustzijn activerend effect zullen hebben.

Deze unieke online training is bedoeld om dieper te gaan begrijpen in wat voor uniek Meesterproces van bewustwording wij wandelen op aarde en hoe we weer toegang kunnen krijgen tot onze unieke Godsfrequentie, hoe die te gronden en te belichamen.

De energie van 2019 was de aanzet en start voor de eerste diepere aanraking van de Oorspronkelijke Mens Code in ons Bewustzijn. In 2020 gaat dit in een krachtiger stroom nog verder de verdieping is.
Dit zijn de werkelijk essentiële energieen die het hele Ascensie proces aansturen!

Verbindingen met Multidimensionaal bewustzijn, Galactische geschiedenissen en de energie en krachtplaatsen van hedendaags Egypte zitten hierin verweven. Omdat deze ergens allemaal de kern van her-innering aan ons Eenheidsbewustzijn voor ons ‘vast’ houden.

De online training omvat geen video’s, omdat dit totaal niet bij mij en mijn manier van werken past.
Het omvat wel het volgende:

*’Transmissie’ teachings: kennis overdracht, waarbij energie en bewustzijn van achter de woorden activerend op je bewustzijn zullen doorwerken

*Bewustmakende aanreikingen en oefeningen om je eigen bewustzijn (doel)gericht te trainen, sensitiviteit te vergroten en te activeren. Maar ook om oude ballast te verhelderen. Knelpunten en kwaliteiten van jouw bewustzijn zullen bewuster kunnen worden.

*3 uitgebreide audio opnames met ‘gechannelde’ activaties vanuit mijn hoger bewustzijn (doorleefde, doorgronde, gegronde en belichaamde) kennis die daardoor op alle lagen van jouw wezen door kunnen werken. Ja, ook in je mens-zijn of eigenlijk: juist in je mens-zijn! Want dat is waar we weer mogen gaan her-inneren!
Deze activaties komen voort uit de activatie workshop De Oorspronkelijke Mens Code van 1 december 2019.
Deze worden tevens nader belicht, verhelderd en met meer achtergrond (kennis en ervaren) toegelicht.

*De online training bevat 14 ‘lessen’ of modules met verschillende aansluitende en verdiepende onderwerpen.

Vanuit de Divine Flow die innerlijk in mij aangestuurd heeft om deze online creatie te manifesteren is het een goed op elkaar aansluitend geheel geworden. Van afwisselend kennis vergroten en voelend vermogen vergroten. Van bewustwording tot oprekken van bewustzijn om meer Oorspronkelijk Bewustzijn te doen ontwaken.
Complexe materie in simpele vertaalslagen wat voor (hoop ik) iedereen te volgen is.  Praktisch en doelgericht.

 

Vanaf 1 januari 2021 zal het mogelijk zijn om je in te schrijven voor deze thuis training. De investering in je Zelf voor deze online training bedraagt  € 77,77

De 7777 codering resoneert op de frequenties van Goddelijke Scheppingskracht en het vermogen om te ontvangen! Voor de herschepping van je eigen bewustzijn!

Voor hen die in 2020 de online versie van deze training volgden, geldt een korting van 10%, waarmee de investering in je Zelf uit komt op €69,99

 

Praktisch in 2021: 

Na je aanmelding, vermelding van je adresgegevens en betaling verstuur ik het boekje van de thuis training. Je kunt deze in eigen tempo doorlopen en zo vaak herhalen zoveel je wilt.
Deze training blijft dan altijd voor jou toegankelijk, zodat je je het telkens ook vanuit andere groeifasen weer terug kunt pakken, indien je dat wenst.
De kracht van herhaling is enorm groot, omdat de energieen dan steeds dieper kunnen integreren. En afhankelijk van jouw eigen groeifase zal je er telkens andere ervaringen mee ondervinden, omdat de kennis en informatie multidimensionaal gelaagd is.

Indien er op een later tijdstip vanuit mijn innerlijk aanvullingen zullen zijn, zal ik deze ook alsnog opnemen in de online training!

Aanmeldingen mogen verlopen via info@praktijk-apofyliet.nl 

 

 

0
No products in the cart