Webshop

Logo

Productomschrijving

Alchemie van Thoth Hanger

Een prachtige en krachtige diep symbolische hanger.
Vervaardigt in zilver en deels verguld.
Doorsnede ongeveer 3 cm.

Deze hanger bevat verschillende symbolieken en dus mogelijkheden om op diverse energieën af te stemmen. Maar net wat voor jou passend voelt om in verbinding met deze hanger aan te werken in je Zelf. Je kan het ook als vanzelf laten ontstaan. Al deze energiestromen, op verschillende golflengtes binnen je Zelf worden aangeraakt en bekrachtigt door het dragen van en of afstemmen op de energie van deze hanger.

Deze hanger is geïnitieerd en energetisch verbonden aan deze frequenties en mogelijkheden, zodat deze naast dragen als mooi sieraad ook krachtig ondersteunend, bewustmakend en activerend voor je kan werken!

 

Algemene universele symboliek:

Zon resonerend op de mannelijke kracht en – kwaliteiten (zon: vuurkracht, passie, actieve kracht)

Maan: resonerend op de vrouwelijke kracht en – kwaliteiten (maan: intuïtie, gevoelswereld, ontvankelijke kracht).

Beide deel van elkaar en wederhelft van elkaar. Zonder het een kan het ander niet voortbestaan.
Beide delen dienen innerlijk met elkaar in balans te zijn willen beide (kwaliteiten) volledig tot hun recht komen en gelijkwaardig samenwerken (binnen je Zelf).

Cirkel: de oneindigheid, waar binnen deze cycli van bewustwording zich afspelen.

Afstemming op deze hanger vanuit deze energie activeert en stimuleert je eigen innerlijke zon en maankrachten, dus je mannelijke en vrouwelijke Blauwdrukvelden en – kwaliteiten. En werkt stimulerend om deze met elkaar in een balans te gaan brengen.

 

Vanuit de oud Egyptische mythologie zijn er verschillende perspectieven en golflengtes die verbonden zijn met deze symboliek:

 

*Zonneboot door de Onderwereld

Zonneschijf: De energie van Ra, de zon: je eigen gouden bewustzijn

Maansikkel: De energie van Thoth en Khonsu: je eigen kennisvelden en Goddelijk Kind kracht

Heel vereenvoudigt zou je deze symboliek van maansikkel met daar bovenop de zonneschijf ook terug kunnen linken naar de oeroude mythologie. De maansikkel is daarin de bark (boot) van Ra, de zon, waarmee deze langs de nachtelijke hemel voer. Dit weerspiegelt de weg die de zon aflegt door het donker/de nacht/de Onderwereld op weg naar de nieuwe dageraad (Ontwaken van het Gouden Bewustzijn).

In deze zin kunnen we de maansikkel als hemelboot zien die het eigen gouden Licht door de duisternis vaart. Je eigen Goddelijke Bewustzijn die door de diepe wateren van de Onderwereld, het onbewuste en de emotievelden, heen gebracht wordt. Opdat je vanuit de Eigen innerlijke Onderwereld (schaduw, onbewustzijn) in je eigen kracht, Licht en Goddelijk Bewustzijn kunt oprijzen.

Dit weerspiegelt ons Ascensieproces van onbewustzijn naar her-inneren van volledig bewustzijn. De weg van Meesterschap en Zelfrealisatie.

Afstemming op deze hanger vanuit deze energie brengt je dieper in verbinding met je eigen Licht, ook daar waar je je eigen Onderwereld nog aan het bevaren bent. Het helpt je vanuit jouw Bewustzijn ook het Onbewuste dieper te belichten, doorgronden en bewust te maken.

 

** Tehuti/Thoth

De symboliek van zon en maansikkel samen staan ook voor Tehuti (Thoth) in de verschijningsvorm van  Babi, de baviaan. De Kosmische verschijningsvorm van Tehuti (Thoth) is de Ibis.
De baviaan is de aardse vorm die weerspiegeld hoe de Kosmische/Goddelijke kennis en bewustzijn van Tehuti op aarde in de materie in de vorm gegoten is en belichaamd wordt.
Babi weerspiegeld daarmee de kracht van manifestatie, autoriteit, leiderschap en belichaming van het Goddelijke op aarde.
Babi is de meest ‘dominante baviaan’, degene die bovenaan de groep staat: de leider. Deze beheerst de duisternis, is er Meester over geworden.

De symboliek van Tehuti en Babi is ofwel de volle maan met maansikkel ofwel de zon met maansikkel. Het is afhankelijk van de context en uitgevoerde symboliek (en dus energie) welke vorm werd gekozen om uitdrukking te geven aan hetgeen uitgebeeld of verteld werd in teksten. Bijvoorbeeld op de wanden van tempels.

De symboliek van zon en maansikkel gaat over het werken aan en naar spirituele wijsheid, zuiverheid van het hart en bewustzijn, innerlijke kennis en intuïtie, leven volgens de Kosmische Wetmatigheden van Ma’at , de Wet van Een.
Thoth was de Goddelijke Alchemist en vertegenwoordiger van deze bede krachten en kon daarmee zon en maan, zilver en goud zogezegd, verbinden.

Afstemming op deze hanger vanuit deze energie brengt je dieper in verbinding met je eigen zon en maan potentieel en je innerlijke kennisvelden. Maar ook met de potentie in je Zelf om al jouw kennis en bewustzijn vorm te geven op aarde, in manifestatie en belichaming van jouw hoogste Potentieel.

 

***Symboliek van de afzonderlijke symbolen: zon en maan:

Maan

De symboliek van de maan staat ook symbool voor Khonsu, zowel Khonsu als Tehuti (Thoth) dragen meestal met de volle maan en maansikkel op hun hoofd worden afgebeeld.
Khonsu, die het Goddelijk Kind (oftewel het derde creatieveld) is,  die voortkomt uit Amun (onbewustzijn/onzichtbare) en Mut (Oer Moeder frequenties). Vanuit versmelting dus van Goddelijk Mannelijke en – Vrouwelijke energie komt het derde veld: het Goddelijk Kind voort.
Nieuwe creatie die van hogere trilling (en dus overstijgend) is op de voorgaande twee.
Het Goddelijk Kind staat algemeen gezien voor de puurheid, natuurlijke zuiverheid, speelsheid, creativiteit, ongedwongenheid, overgave en mee kunnen stromen met de Flow.

Afstemming op deze hanger op de maanenergie vanuit deze energie brengt je dieper in de verbinding met jouw Goddelijke zuiverheid, – kracht, – Flow en – Creativiteit. Je Goddelijk Kind kwaliteiten dus.

 

Zon

De symboliek van de zon wordt meestal gerelateerd met Ra of Aton, maar er zijn vele Kinderen van de Zon, Neteru (‘Goden en Godinnen’ is de foutieve vertaling van Godsaspecten) die verbinding hebben met en/of voortkomen uit de zon of Solaire Bewustzijnsvelden. Denk bijvoorbeeld aan Sekhmet als  ‘dochter van Ra’.
Dus afstemming op de zon frequenties via deze hanger kan je met verschillende aspecten van de Leven brengende Lichtkracht (weerspiegeld en gesymboliseerd door de zon) in verbinding brengen. Van dieper je eigen licht ervaren en bewust worden tot activeren van je eigen passie, vuurkracht, transformerend vermogen en of Meesterschap over je eigen bewustzijn.

Afstemming op deze hanger op de zonenergie vanuit deze energie brengt je dieper in de verbinding met jouw Goddelijke Bewustzijn, jouw eigen innerlijk Goud en Solair Bewustzijn. Je hoogste vormen van Licht, kracht en bewustzijn. En dat kan helpen om je eigen schaduw (onbewuste) weer dieper te be-lichten en ver-lichten!

© Willemien Timmer 2018

 

Mocht de hanger uitverkocht zijn, treur niet! Mail gewoon, ze zijn ook op bestelling leverbaar!

0
No products in the cart