Webshop

Logo

Albast kristallen (Luxor)

Extra informatie

Productomschrijving

Ruwe Albast

albast

Prijzen vanaf € 12,50 Mail me voor een lijst met foto’s en prijzen van de betreffende kristallen!
Bijzonderheden: kleuren variëren van wit tot zacht geel. Half transparant.
Dit kristal is een combinatie-vergroeiing van albast en calciet en is afkomstig van een specifieke vindplaats in de omgeving van het huidige Luxor Egypte.
Nu wordt er in heel Egypte albast en calciet-achtige varianten gevonden. Die overigens allemaal een prachtige energie hebben en uitermate sterk bijdragen aan je Ascensieprocessen, omdat ze allemaal de Solaire coderingen in zich dragen van ons Oorspronkelijke Licht. En elk ‘kristal’ brengt daar aan de hand van de vindplaats, oftewel de plek waar deze in de fysieke wereld gegroeid is, extra eigenschappen, energie, kwaliteiten en potentieel in mee.

 

Bijzonderheden:

Ruwe albast ‘kristallen’ uit de Thebaanse heuvels en woestijn, in de buurt van het oude Thebe (Luxor, West Bank). Dat gebied wat in vroeger het centrum was waarin alles zich centreerde. Het is in het nu een openluchtmuseum op zich met vele verschillende tempels en tombes, waar vele tijdslijnen samen komen.

Luxor of het oude Thebe is binnen het Khemitische (Oud Egyptische) veld de plek en frequentie van de zonnevlecht. Waarmee er zowel krachtig Licht, vreugde als ook persoonlijkheidsstructuren in besloten liggen.

Albast is een vrij zachte steensoort in ruwe vorm, en hierdoor vrij breekbaar. Schrik dus niet als een brok af en toe wat kruimeltjes laat vallen.
Keuze uit: witte of bruine albast. Sommige met schitterende groeistructuren en enkele met kleine inwendige regenboogjes!
De witte albast varieert van wit tot half transparant tot crèmekleurig.
De bruine albast varieert van crèmekleurig tot zacht bruin, soms ook met troebel transparante stukjes.

 

Wat maakt de energie nu van specifiek deze kristallen uit dit gebied, Luxor, zo speciaal?

Het gebied wat tegenwoordig Luxor heet, heette in de oude tijden Thebe. Thebe was het centrale middelpunt van het oer oude Egypte. Het was de plaats waar de Farao veelal zijn paleis had, waar de grootste tempels en belangrijkste cultus centrum zich bevonden. Daarnaast bevat het gebied een veelheid aan ‘Doden tempels’ en valleien waar Farao’s en Nobelen zich lieten begraven.
Het oude Thebe is een oeroud gebied en was gedurende de hele geschiedenis van groot belang voor de Khemitische matrix. In eerste instantie, in de Blauwdruk van het Khemitische veld vertegenwoordigde dit gebied de Solaire Scheppingskracht van het Bron Bewustzijn. Gaandeweg gedurende de descentie is het ook de Blauwdruk van dualiteit, ego, versluierd bewustzijn en afgescheidenheid van de Bron gaan dragen.
Beide ‘kwaliteiten’ zijn heden ten dage nog altijd ervaarbaar in het hele gebied. En in de loop van de geschiedenis is dat ook duidelijk zichtbaar: allereerst was daar de Zonnekracht en zuivere Goddelijke herinnering die op aarde nagestreefd en nageleefd werd. Naarmate de descentie verder vorderde en het bewustzijn steeds verder afzakte in on bewustzijn en dualiteit werden grootse krachten omgezet in macht en manipulatie vanuit priesterordes.
Het gebied resoneert op het zonnevlechtchakra van Egypte, maar dat kan ook krachtig geactiveerd en voelbaar zijn in je eigen derde chakra. De kristallen uit dit gebied bevatten naast onnoemlijk veel. Zonnekracht een diep verankert Solair Bewustzijn en dragen alle kwaliteiten (polariteit) die we ook in onze eigen zonnevlecht dragen, in zich mee. In de Oer Blauwdruk. Dat betekend dat de Oorspronkelijke Gouden/Solaire Scheppingskracht Blauwdruk er in vervat ligt. Alsook de oermatrix van versluierd duaal bewustzijn, wat afgescheiden is van de Bron. Volledig Gods Bewustzijn en Ego kunnen beide aan getrild worden door deze kristallen.
Deze kristallen trillen het ego e onbewuste, duale lagen in je aan, met de diepere Bedoeling om je eigen Gouden Matrix van Goddelijk Bewustzijn weer dieper te activeren. Alle versluierde lagen of blinde vlekken mogen zo letterlijk aan (je eigen) Licht komen. Doordat onbewuste velden en pijnstukken, ego en duale velden die er aangeraakt worden, kun je ze bewust worden en gaan doorzien. Dan pas kan werkelijke healing van duale velden in jou helen. En kan de Oorspronkelijke Goddelijke (Zonne)Kracht en Vreugde weer in je wezen stromen.
Deze kristallen zijn een immense ondersteuning en hulp bij het herinneren aan wie je Werkelijk Bent voorbij het onbewustzijn, versluierd bewustzijn en duale ervaring. Het lift je energietrilling omhoog om voorbij de blinde vlekken en ego te kunnen kijken, ervaren en herinneren en activeert je eigen Goddelijk Gouden Bewustzijn en Solair Vermogen (Scheppingskracht vanuit je eigen Bron Bewustzijn)!
De witte variant brengt bovenal heel veel zuivering en puur wit Licht met zich mee, die resoneert op de Hogere Waarheid, Zuiverheid en Integriteit en activeert en herinnert je deze Goddelijke Potentie weer, voorbij de sluiers van illusie. (Naast alle bovengenoemde kwaliteiten).
© Willemien Timmer, juli 2014

 

Meer over de energie van albast kristallen:

De Albast kristallen plaatsen in meerdere of mindere mate de Kracht van de Zon in je systeem, afhankelijk van hun helderheid en diepte van kleur. Maar ook per kristal verschillend omdat elk kristal wezenlijke eigen coderingen in zich draagt.
Ze helpen je her-inneren aan de Tijd van de Ouden. De Tijden van Licht die deze planeet ooit kende.
Ze brengen je in dieper contact met je Wezenlijke Ik, je Monadisch Licht (Bron) van Oorsprong.
Ze helpen je je te her-inneren aan het Stralend Licht dat je al Bent en in je Wezen draagt. De essentie die weer her-innert mag worden.
De Albast kristallen zijn verbonden aan de Kracht van de Zon, verbonden aan Ra, aan de Aton: De Kracht van Licht en Liefde. De Hoogste Goddelijke Verbinding, de Eigen Hoogste Kracht/Lichtvorm van je Wezen.
Deze kristallen brengen Goddelijk Licht in de hoogste vorm in je systemen en heel je Wezen. Ze helpen je je te her-inneren aan je Eigen Kracht en Licht.
Ze kunnen je opnieuw in contact brengen met oude incarnaties waarin je dit Licht belichaamde en verwezenlijkte. Ze helpen je dit Licht opnieuw vast te houden voor je aardse jasje en energie.
De Albast kristallen helpen je opnieuw de Kracht van de Zon in je hart te plaatsen en de Goddelijke Vreugde, het Licht en de eigen Kracht opnieuw te ontdekken. Ze helpen je ontwaken uit de diepe slaap van onbewust-zijn en maken je stralend en helder. De kristallen helpen je laag voor laag te schonen van oude troep en karmische jasjes en brengen laag voor laag nieuwe energie en Zonnekracht in. Dat betekend healing op elk niveau tot in de diepte!
© Willemien Timmer 2005

0
No products in the cart